.

Riky Arentsen

Klachteninformatie:

VBAG KLEIN

Ik ben lid van het RBCZ; en val daarmee onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ.
Heb je een klacht over mij, mijn praktijk of de behandeling?
Op deze pagina vind je informatie over het indienen van een klacht.

RBCZ 2022 - klein

Persoonlijk contact

Als je niet tevreden bent over mij, mijn praktijk of de behandeling, neem dan in eerste instantie contact met mij op
(dat mag persoonlijk of schriftelijk, net wat jij fijn vindt).
Komen we er samen niet uit, dan kun je vervolgstappen ondernemen.

Als we er samen niet uitkomen / klachtenfunctionaris

Voel je je niet in staat jouw onvrede of klacht te bespreken met mij, laat de situatie dit niet toe, of komen we er samen niet uit? Dan kun je kosteloos de klachtenfunctionaris inschakelen via het secretariaat van beroepsvereniging VBAG. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van VBAG is werkzaam bij Quasir. Quasir is het expertisecentrum voor klachtenmanagement in de zorg- en welzijnssector. Deze ondersteunt je bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met jou wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor jouw klacht.

Contactgegevens Quasir: e-mail:bemiddeling@quasir.nl of telefonisch: 06 4844 5538.

Geschillencommissie: bindende uitspraak

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als voor mij.

Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over jouw klacht. Op www.zorggeschil.nl vind je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan jou hierbij helpen.

Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

Is er sprake van een tuchtwaardige klacht dan kan de klachtenfunctionaris je adviseren om je klacht te deponeren bij het
Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).
Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met het secretariaat van VBAG via e-mail secretariaat@vbag.nl of per telefoon
040 283 8988 (werkdagen 09.00 - 12.00).Tuchtrecht Complementaire Zorg

RBCZ 2023